Bryllup på Brejning Havn

Anne og Finn blev gift den 20. juli på en varm og solrig lørdag. De første billeder vi skulle tage, var ankomst af Finn og de fem små ællinger. Ja, for Anne og Finn har hver tre børn og sammen har de fem drenge og en enkelt pige. Hun fik æren af at være brudepige, og ankom altså sammen med Anne. Da Anne oprindelig er fra USA, blev vielsen afholdt på dansk med et amerikansk islæt, såsom amerikanske samler og fadervor på begge sprog. Det var en emotionel dag for parret, som nød dagen med familie og venner og smukke udsigt på  Brejning Lystbådehavn. Bruden havde bestilt dans til receptionen, og det fik hun - både den amerikanske "first dance", en svingom med gæsterne og afslutningsvis den danske brudevals. Vores dag som fotografer afsluttede da middagen begyndte, men der var lagt op til en skøn og festlig aften. 2013-07-27_00012013-07-27_00132013-07-27_0003 2013-07-27_0004 2013-07-27_0005 2013-07-27_0006 2013-07-27_00112013-07-27_0010 2013-07-27_0012 2013-07-27_0009 2013-07-27_0007 2013-07-27_0008Anne and Finn were married on the 20'th of July on a hot and sunny Saturday. The first pictures we had to take was the arrival of Finn and the five little ducklings. Yes, Anne and Finn each have three children and together they have five boys and one girl. She was given the honor of being a bridesmaid, and arrived so with Anne. Anne is originally from the United States, and therefore the ceremony was held in Danish with an American twist, such as American hymns and the Lord's Prayer in both languages. It was an emotional day for the couple, who enjoyed the day with family and friends, and the beautiful views of Brejning Marina. The bride had ordered dance at the reception, and she got it - both in the U.S. "first dance", a dance with the guests and finally the Danish wedding waltz. Our day as photographers ended at the beginnig of the dinner, but the mood was set to a wonderful and festive evening.